HOSTINEC "U KALICHA"

Tato gastronomická oáza a místo setkání mnoha labužníků z celého světa, nevypadala vždy tak půvabně jako dnes. Skrývá v sobě legendy, ale i historickou skutečnost. V době působení „Švejka“ – tedy před první světovou válkou – ani zdaleka nedosahovala tak vynikající gastronomické a společenské úrovně na kterou jsme v současné době „U Kalicha“ zvyklí.

Otevírací doba: Pondělí až neděle 12:00 - 22:00

Začněme tedy od začátku!

„U Kalicha“ byla v době „dobrého vojáka Švejka“ zcela ordinérní, nezajímavá, tuctová hospůdka. S dnešní jedinečností a nenapodobitelností této světové rarity neměla pranic společného. Bohužel se nezachoval žádný fotografický materiál. Pojem „Hostinec ‚U Kalicha‘ “ se stal terčem mezinárodního zájmu až po překladu „Osudů dobrého vojáka Švejka“ (autor Jaroslav Hašek), do němčiny a inscenace tohoto díla na prknech světoznámého divadla Erwina Piscatora v Berlíně na Nollendo-rfském náměstí v roce 1927. Německý režisér Erwin Piscator uvedl „Švejka“ na mezinárodní literární scénu. Piscatorova divadelní inscenace vzbudila pozornost nejprve v Sovětském Rusku. Potom následovala Anglie, Francie, Itálie a další země této planety.
„Osudy dobrého vojáka Švejka“ se staly, postupem času světovou literaturou.Na rozdíl od některých rozšířených legend, však Piscator „U Kalicha“ nikdy nenavštívil, neboť v Praze nikdy nebyl.Začouzený a umouněný hostinec se stal přesto terčem zvědavosti již v průběhu 30tých let 20. století. Literáti a umělci z Německa, kteří v Praze hostovali u „zuřivého reportéra“ Erwina Egona Kische, projevili o návštěvu hospůdky zájem. Prý zde byl toho času i návštěvou sovětský generál Šapošnikov… Je třeba uvést na pravou míru skutečnou existenci osob o kterých Jaroslav Hašek píše: Hospůdka „U Kalicha“ nepatřila „hostinskému Palivci“, nýbrž jakémusi Šmídovi, zvanému „grobián“. Palivec tam sloužil pouze coby výpomocný číšník.
Paní Müllerová nebyla „Švejkova posluhovačka“, nýbrž představená nevěstince, který se nalézal v tom samém domě. „Švejk“ byl ve skutečnosti František Strašlipka (sluha nadporučíka Lukáše) a „U Kalicha“ sice pobýval, ale hlavně se zajímal o „obsah“ nevěstince paní Müllerové…
Na dnešní gastronomickou a společenskou úroveň byl objekt přestavěn až 50tých letech minulého století.Již tehdá byl hostinec vyhledávaným, kulinářským cílem pražanů a turistů. Sehnat zdemísto bez předchozí rezervace bylo takřka nemožné…V roce 1992 získali v restituci „U Kalicha“ bratři Pavel a Tomáš TÖPFEROVÉ.
I oni udržují – s příkladnou pílí a obětavostí – kulinářskou tradici české kuchyně „U Kalicha“.

 

Co říci na závěr?

Kdo chce poznat originální českou kuchyni a pochutnat si i na správně temperovaném pivu, musí přijít sem, na půdu začátku „Švejkovi“ (Strašlipkovi) anabáze.

 

Jan Berwid-Buquoy

Autor knihy „Die Abenteuer des gar nicht so braven Humoristen Jaroslav Hašek“ (Osudy vůbec ne hodného humoristy Jaroslav Haška), 4. vydání, nakladatelství HERBIA s.r.o., České Budějovice 2002. 4. vydání této knihy vyšlo za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a lze ji zakoupit přímo v restauraci.

 

Dobrou chuť a mnoho zábavy při čtení vám přeje autor!